Bij mijn werk ga uit van een onderwerp en kies daar passend materiaal bij (of andersom). Dit materiaal is heel divers. Door de combinatie van onderwerp en materiaal laat ik mij inspireren. Hierbij laat ik het “toeval” zijn gang gaan en werk helemaal intuitief. Het werk wat hieruit ontstaat zou ik abstract/figuratief willen noemen. Ik houd erg van primaire kleuren en maak meestal zeer kleurige schilderijen.